×

Serviciul resurse umane

Serviciul resurse umane
Nr. crt. Denumirea subdiviziunii/numele, prenumele angajatului Funcția deținută Tel. serviciu E-mail
1. Mocanu Olga șef al Serviciului 022-226929 olga.mocanu.dgf@cmc.md
2. Zolotuhin Cristina specialist principal 022-226974 cristina.zolotuhin.dgf.@cmc.md