×

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcției publice

DIRECȚIA GENERALĂ FINANȚE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor admişi la concursul
pentru ocuparea funcției publice

specialist principal, Secția verificarea ținerii evidenței contabile din cadrul Direcției rapoarte financiare:

Bacal A.

Proba scrisă se va desfășura la data de 22.01.2024, ora 10:00, în sediul Direcției generale finanțe din str. Vlaicu Pârcălab, 57, bir. 24.

16.01.2024