×

Direcţia finanțe de ordin economic

Direcţia finanțe de ordin economic
Nr. crt. Denumirea subdiviziunii/numele, prenumele angajatului Funcția deținută Tel. serviciu E-mail
1. Semeniuc Galina şef al Direcției 022-223599 galina.semeniuc.dgf@cmc.md
Secția sinteză bugetară
2. Pavalenco Pavel specialist principal 022-223700 pavel.pavalenco.dgf@cmc.md
Secția finanțele autorităților publice  
3. Petroia Elena şef al Secţiei 022-222596 elena.petroia.dgf@cmc.md
4. Rotari Tatiana specialist principal 022-222596 tatiana.rotari.dgf@cmc.md
Secţia cheltuieli de ordin economic
5. Popuşoi Vera șef al Secției 022-222713 vera.popusoi.dgf@cmc.md
6. Varvariuc Svetlana specialist principal 022-225016 svetlana.varvariuc.dgf@cmc.md
7. Brînza Nadejda specialist principal 022-222713 nadejda.brinza.dgf@cmc.md
Secția finanțe în domeniul investiților capitale
8. Copaci Zinaida șef al Secției 022-245549 zinaida.copaci.dgf@cmc.md