×

Anunț cu privire la candidații admiși la interviul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

DIRECȚIA GENERALĂ FINANȚE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU

COMISIA DE CONCURS

LISTA
candidaţilor care au promovat proba scrisă și sunt admiși
la interviul pentru ocuparea funcției publice de specialist principal,
Secția verificarea ținerii evidenței contabile din cadrul
Direcției rapoarte financiare

1. Bacal A.

Interviul se va desfășura joi, 25 ianuarie 2024, ora 10:00, în sediul Direcției generale finanțe din str. Vlaicu Pârcălab, 57, bir. 24.

22.01.2024