×

Serviciul juridic

Serviciul juridic
Nr. crt. Denumirea subdiviziunii/numele, prenumele angajatului Funcția deținută Tel. serviciu E-mail
1. Boboc Nadejda șef al Serviciului 022-229141 nadejda.boboc.dgf@cmc.md