×

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante privind Serviciul investiții din cadrul Direcției buget și sinteză

Direcţia generală finanţe A Consiliului municipal Chişinău

 

COMISIA  DE  CONCURS

Lista candidaţilor admişi la concursul  pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 

specialist principal, Serviciul investiții din cadrul Direcției buget și sinteză:

 Andrușcenco V.

Proba scrisă se va desfășura la data de 11 septembrie 2020, ora 900, în sediul Direcției generale finanțe din str. Vlaicu Pârcălab, 57, bir. 24.

 

04.09.2020