×

Direcția Sinteza Veniturilor și Cheltuielilor de Ordin Economic

Secţie sinteza veniturilor la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

Andreeva Marina șef al Secției 022 222701 marina.andreeva.dgf@cmc.md
Ștefaneț Cristina specialist principal 022 223167 cristina.stefanet.dgf@cmc.md

Secţie cheltuieli de ordin economic

Popuşoi Vera șef al Secției 022 222713 vera.popusoi.dgf@cmc.md
Varvariuc Svetlana specialist principal 022225016 svetlana.varvariuc.dgf@cmc.md
Brînza Nadejda specialist principal 022 222713 nadejda.brinza.dgf@cmc.md
Gajea Diana specialist principal 022 222713 diana.gajea.dgf@cmc.md