×

Direcția Sinteza Veniturilor și Cheltuielilor de Ordin Economic

DIRECȚIA SINTEZA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR DE ORDIN ECONOMIC
Secţie sinteza veniturilor la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale
Andreeva Marina șef al Secției 022 222701 marina.andreeva.dgf@cmc.md
Ștefaneț Cristina specialist principal 022 223167 cristina.stefanet.dgf@cmc.md
Secţie cheltuieli de ordin economic  
Popuşoi Vera șef al Secției 022 222713 vera.popusoi.dgf@cmc.md
Gajea Diana specialist principal 022 222713 diana.gajea.dgf@cmc.md