×

Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău, la 22 iunie 2021, a obţinut statutul de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat.

Potrivit Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010, persoanele implicate în activitatea de voluntariat beneficiază de următoarele instrumente de lucru:

 • certificat nominal de voluntariat (dacă este implicată în activitatea de voluntariat mai puţin de 20 de ore lunar);
 • carnet de voluntar (dacă este implicată în activitatea de voluntariat mai mult de 20 de ore lunar);
 • scrisoare de recomandare.

Activitatea de voluntariat va fi considerată experienţă de muncă în condiţiile în care experienţa de muncă constituie o cerinţă specifică pentru a fi admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante.

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea activității de voluntariat din cadrul Direcției generale finanțe, aprobat prin ordinul nr. 27-C din 30.04.2021,

Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău anunță concurs pentru selectarea candidaților  în scopul desfășurării activității de voluntariat în cadrul Serviciului juridic.

Persoanele interesate urmează să depună personal sau prin e-mail Dosarul de concurs, care conține:

 • formularul de înscriere la concurs (care poate fi descărcat Aici);
 • copia buletinului de identitate;
 • certificatul care confirmă efectuarea studiilor în cadrul instituției de învățământ sau copia diplomei de studii;
 • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (care poate fi descărcat Aici );
 • scrisoare de recomandare, după caz.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 20 august 2021.

Telefon de contact: (022) 226929

E-mail: olga.mocanu.dgf@cmc.md

Adresa poștală: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 57, bir. 20.

Persoana de contact: Olga Mocanu, coordonator de voluntari.

Sarcinile voluntarului:

 1. Perfectarea invitației, anunțului de participare la achizițiile publice pentru sistemul electronic de achiziții publice MTender și site-ul DGF;
 2. Întocmirea procesului-verbal privind rezultatul procedurii de achiziții publice;
 3. Informarea ofertanților participanți despre rezultatele achiziției publice;
 4. Asigurarea ordonării informației în procesele-verbale ale grupului de lucru pentru achiziții publice al DGF.

Cerințe specifice:

Studii : student sau absolvent al facultății de economie, drept;

Cunoștințe: cunoașterea actelor normative privind procedurile de achiziții publice; cunoștințe de operare la calculator Microsoft Word, Excel; cunoaşterea limbii de stat.