×

Direcția Buget și Sinteză

Secţia sinteză bugetară

Semeniuc Galina șef al Secției 022223599 galina.semeniuc.dgf@cmc.md
Petroia Elena specialist principal 022 222596 elena.petroia.dgf@cmc.md
Rotari Tatiana specialist principal 022 222596 tatiana.rotari.dgf@cmc.md
Proca  Elena specialist principal 022 223700 elena.proca.dgf@cmc.md
Pavalenco Pavel specialist principal 022 223700 pavel.pavalenco.dgf@cmc.md

Secţia finanțe în învățământ și cultură

Lachii  Valentina șef al Secției 022 224073 valentina.lachii.dgf@cmc.md
Untila Olga specialist principal 022 222426 olga.untila.dgf@cmc.md
Rusu Sergiu specialist principal 022 224073 sergiu.rusu.dgf@cmc.md
Chisin Olga specialist principal 022 222426 olga.chisin.dgf@cmc.md
Postică Olga specialist principal 022 224073 olga.postica.dgf@cmc.md

Serviciul investiții

Copaci Zinaida șef al Serviciului 022 245549 zinaida.copaci.dgf@cmc.md

Serviciul gestionare a fondurilor şi a altor acţiuni  de asistenţă socială

Coseacov Nina șef al Serviciului 022 226310 nina.coseacov.dgf@cmc.md
Enache Stela specialist principal 022 226310 stela.enache.dgf@cmc.md

Serviciul  finanţe în ocrotirea sănătăţii şi asistenţă socială

Moțpan Valentina șef al Serviciului 022 240466 valentina.motpan.dgf@cmc.md
Grițcu Mariana specialist principal 022 221203 mariana.gritcu.dgf@cmc.md
Șalin Stela specialist principal 022221203 stela.salin.dgf@cmc.md