×

Anunț cu privire la candidații admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal, Secția datorii și angajamente financiare.

DIRECŢIA GENERALĂ FINANŢE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU

 

COMISIA  DE  CONCURS

LISTA

candidaţilor care au promovat proba scrisă și sunt admiși
 la interviul pentru ocuparea  funcţiei publice temporar vacantă de
specialist principal, Secția datorii și angajamente financiare

1. Doncenco E.
2. Chitaica I.

 

Interviul se va desfășura luni, 23 mai 2022, ora 1400, în sediul Direcției generale finanțe din str. Vlaicu Pârcălab, 57, bir. 24.

17.05.2022